MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận Phú Nhuận đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 1 tăng 0% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 1/2/2023)