MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 8 đã giải quyết

96%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 5 giảm 4% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 10/6/2023)