Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thanh Huyền 07/12/2022
3 LÝ THỊ MỘNG TUYẾT 07/12/2022
4 BÙI VĂN HIỆP 07/12/2022
5 LÊ THỊ KIM TUYẾN 07/12/2022
6 TRẦN TRƯỜNG THỊNH 07/12/2022
7 VŨ THỊ BÍCH CHI 07/12/2022
8 Hà Minh Khiết 07/12/2022
9 Trần Mộng Phương Trâm 07/12/2022
10 nguyễn thị thu nga 07/12/2022