Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Phương Trinh ( Bưu Điện) 28/10/2210 01/11/2210
2 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
3 NGÔ VĂN HẢI 27/03/2023 29/03/2023
4 TRẦN KIM HOA 27/03/2023 29/03/2023
5 ĐÀO TRẦN ĐĂNG QUANG 27/03/2023 27/03/2023
6 NGUYỄN VĂN MẪN 27/03/2023 27/03/2023
7 PHẠM VĂN TUYNH __TRẦN THỊ THU HÀ 26/03/2023 11/04/2023
8 TRỊNH THỊ THÚY 26/03/2023 11/04/2023
9 NGÔ HỮU TRỌNG 26/03/2023 26/03/2023
10 Đặng Ngọc Phương 26/03/2023 26/03/2023